Record Details

Tüberkülozlu Olgularda T Helper Lenfositlerin Araştırılması ve

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Tüberkülozlu Olgularda T Helper Lenfositlerin Araştırılması ve
 
Added Entry - Uncontrolled Name Ahmet Akkaya
Nihat Özyardımcı
Oktay Gözü
Ercüment Ege
 
Summary, etc. Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1) Tüberkülozlu Olgularda T Helper Lenfositlerin Araştırılması ve AIDS ile Karşılaştırılması Ahmet Akkaya Nihat Özyardımcı Oktay Gözü Ercüment Ege Özet Araştırma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıktan Kliniği'nde yatarak tetkik ve tedavi gören reenfeksiyon tüberkülozla 12 olgu üzerinde gerçekleştirildi. Ayrıca 10 normal sağlıklı kişi kontrol grubu olarak çalışıldı. Tetkik için kanlar hastaların antitüberküloz tedavisi başlamadan önce alındı. Reenfeksiyon tüberkülozlu olguların T helper lenfositlerinin ortalama sayısı 827/mm3, oranı % 45.66 olarak bulundu. Kontrol grubunda ise T helper lenfositlerin ortalama sayısı 845/mrn, oranı % 49.28 olarak bulundu. Kontrol grubuna göre araştırma grubu değerleri anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla p
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-19
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/47
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 1, No 1 (1994)
 
Language Note en