Record Details

Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması
 
Added Entry - Uncontrolled Name Ahmet Akkaya
Süleyman Kalan
Mehmet Ünlü
 
Summary, etc. Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması Ahmet Akkaya, Süleyman Kalan, Mehmet Ünlü Özet Araştırmada Isparta ve civarında BCG'li ve BCG'siz olgularda, çeşitli yaş gruplarındaki tüberkülin testi sonuçları değerlendirildi. Toplam 2288 olguya yapılan PPD testinin 2133 'ü değerlendirilmeye alındı. BCG'li olgularda PPD müsbetliği % 68, BCG'siz olgularda ise %47 olarak bulundu. BCG'siz olgulardan 15 ve daha yukarı yaş grubunda PPD müsbetliği % 69 olarak saptandı. Anahtar Kelimeler: Tüberkülin, BCG. Evaluation of Tuberculin Test Positivity in Isparta District Abstract In this study, tuberculin test results in BCG vaccinated and unvaccinated cases in dijferent age groups in İsparta district are evaluated. A total of2288 cases were tested with PPD and 2133 ofthem are included in the study. Test positivity rate in BCG vaccinated and unvaccinated cases werefound as 68 % and 47 % respectively. In unvaccinated cases which are at or older than 15 years old the positivity rate was 69 percent. Key Words: Tuberculin, BCG.
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-19
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/49
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 1, No 1 (1994)
 
Language Note en