Record Details

Enürezis Etimolojisinde Ig E'nin Yeri

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Enürezis Etimolojisinde Ig E'nin Yeri
 
Added Entry - Uncontrolled Name T.Ahmet Serel
Bahattin Tunç
Harun Doğru
Orhan Gedikli
S.Kağan Doğruer
 
Summary, etc. Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1) Enürezis Etimolojisinde Ig E'nin Yeri T. Ahmet Serel, Bahattin Tunç, Harun Doğru Orhan Gedikli S. Kağan Doğruer Özet Enüretik hastalarda etiyolojinin saptanmasında Ig E düzeyinin önemi araştırıldı. Çalışma kapsamına Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ve Pediatri polikliniklerine başvuran 28 primer enüretik hasta alındı. Üç hasta başka etiyolojik neden düşünüldüğünden kapsam dışı bırakıldı. Enürezis etiyolojisine yönelik olarak geri kalan 25 hastada kan Ig E düzeyleri tesbit edildi, Yirmi beş hastanın 15'inde (% 60) Ig E düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-19
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/52
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 1, No 1 (1994)
 
Language Note en