Record Details

Yaşlı Hastalarda Anestezi Hazırlığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Yaşlı Hastalarda Anestezi Hazırlığı
 
Added Entry - Uncontrolled Name Ali Dolgun
Halit Karaca
Sadettin Çalışkan
 
Summary, etc. Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1) Yaşlı Hastalarda Anestezi Hazırlığı Ali Dolgun Halit Karaca Sadettin Çalışkan Özet Yaşlılıkla birlikte insanlarda bütün organ ve sistemlerde geri dönüşü olmayan değişiklikler olur. Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler yaşlı nüfusu artırmaktadır. Bu nedenle cerrah ve anestezistin karşısına gelen yaşlı vakalar da artmaktadır. Gerekli tedbirler alınmazsa bu vakalar anestezi açısından problemlere yol açar. Bu makalede yaşlılıkta oluşan fizyolojik değişiklikler, bunların anesteziye olan etkileri ve alınması gerekli tedbirler gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, fizyolojik değişiklikler, yaşlı cerrahi hasta, anestezi hazırlığı. Abstract Preanesthetical Preparation in Elderly Patients With aging, irreversible physiological and physiopathological changes occur in all organs and systems of humans, Developments in medicine and technology make the geriatric population rise. For this reason surgeons and anesthetists meet with many more elderly patients. If necessary measures are not taken these cases will cause a lot of problems in anesthesiology practice. in this article, physiological changes in elderly patients, their interaction with anesthesia and preanesthetical measurements are revived. Key Words: Geriatrics, physiological changes, elderly surgical patients, preanesthetical preparation.
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-19
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/55
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 1, No 1 (1994)
 
Language Note en