Record Details

Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının Avantajları

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının Avantajları
 
Added Entry - Uncontrolled Name Ercan Mensiz
 
Summary, etc. Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1) Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının Avantajları Ercan Mensiz Özet Hâlihazırda bilgisayarlar günlük hayatta yaygın olarak kullanılan araçlardır. Akademik hayatda bilgisayarların verimli kullanımı için iyi bir ortamdır ve ana kullanım alanları şunlardır: araştırma çalışmalarının tüm aşamaları, iletişim, yayıncılık, sunum, eğitim, öğretim, Öğrenim, arşivleme ve çalışmalar için Standard form hazırlama. Şurası anlaşılmalıdır ki, bilgisayarlar akademik hayatin zaman ve maliyet açısından etkin ve vazgeçilmez araçlarıdır. Anahtar Kelimeler: Akademik hayat, bilgisayar. Abstract Advantages of Computer Use in Academic Life Currently, computers are widely used tools in daily life. Also academic life is a good environment for productive uses of computers and major employment areas are: all stages of investigational and research studies, communication, publishing and presentation, education, instruction, learning, archives and preparation of Standard forms for studies. it must be recognized that computers are time and cost-effective tools of academic life and may not be given up. Key Words: Academic life, computer.
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-19
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/58
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 1, No 1 (1994)
 
Language Note en