Record Details

Allerjik Rinit

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Allerjik Rinit
 
Added Entry - Uncontrolled Name Orhan Gedikli
Harun Doğru
Fehmi Döner
Ahmet Akkaya
 
Summary, etc. Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1) Allerjik Rinit Harun Doğru1 Fehmi Döner Ahmet Akkaya Özet Allerjik rinit hastada belirli dönemlerde veya devamlı olarak şikayetlere neden olan ve uzun süreli tedaviyi gerektiren burun mukozasına lokalize bir hipersensitivite reaksiyonudur. Allerjik hastalıklara genetik yatkınlığı olan kişilerde allerjenlerle karşılaşıldığı zaman, bu allerjenlere karşı IgE antikorları meydana gelir. IgE antikorları dolaşıma geçerek mast hücreleri, T-lenfosit, Langerhans hücreleri ve eozinoflllere bağlanırlar. Allerjenlerle ikinci defa karşılaşıldığı zaman hücre yüzeyindeki IgE antikorları ile allerjen birleşir. Histamin ve diğer biokimyasal maddeler açığa çıkarak burundaki allerjik reaksiyonu başlatır. Bu hastalarda burunda kaşıntı, hapşırma, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikâyetler görülür. Bu makalede allerjik rinit genel olarak gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelime: Allerjik rinit. Abstract Allergic Rhinitis Allergic rhinitis is a hypersensitivity reaction localized in nasal mucosa that causes symptoms in the patients continuously or seasonally, and requires treatment for a long time. When persons who have genetic inclination to allergic diseases are faced with allergens, forms IgE antibody against these allergens. IgE antibodies passing into circulation are especially attached to mast cells and T-lymphocytes, Langerhans cells and eosinophils. When the same person is faced with similar allergen for the second time, allergen is connected with IgE antibody on the cells. Histamine and other substances, that are released, initiate allergic reaction in the nose. The symptoms such as nasal itching, sneezing, watery rhinorrhoea, and nasal congestion are seen in these patients. In this study, allergic rhinitis has been reviewed thoroughly. Key Word: Allergic Rhinitis.
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-19
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/57
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 1, No 1 (1994)
 
Language Note en