Record Details

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 
Added Entry - Uncontrolled Name Harun Doğru Doğru
Orhan Gedikli
Fehmi Döner
 
Summary, etc. Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1) Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Harun Doğru, Orhan Gedikli, Fehmi Döner Özet Paranazal sinüs hastalıklarının etyopatogenezini minimal cerrahi travmayla fonksiyonel olarak ortadan kaldırma olanağı sağladığı için, fonksiyonel endoslcopik sinüs cerrahisi (FESC), son yıllarda KBB ve Baş-Boyun cerrahisi merkezlerinin çoğunda uygulanmaya başlanmıştır. FESC'nin başarılı olması için, paranazal sinüslerin anatomik yapısının iyi bilinmesi endikasyona göre cerrahi işlemin seçilmesi, deneyimli bir cerrah tarafından yapılması ve postoperatif bakımın iyi olması gerekir. Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, lateral nazal duvarın anatomisi, postoperatif bakım. Abstract Functional Endoscopic Sinüs Surgery Giving the possibility to treat paranasal sinus disorders with a minimal surgical trauma, functional endoscopic sinus surgery (FESS) is a common surgical method in most clinics of otolaryngology and head and neck surgery centers. For a successful FESS, anatomy of paranasal sinuses must be well known and surgical method must be chosen in respect to indication and must be performed by an experienced surgeon followed by a good postoperative care. Key Words: Functional Endoscopic Sinus Surgery, anatomy of lateral nasal wall, postoperative care.
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-19
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/56
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 1, No 1 (1994)
 
Language Note en