Record Details

Kronik Eozinofilik Pnömoni (Olgu Sunumu)

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement Kronik Eozinofilik Pnömoni (Olgu Sunumu)
 
Added Entry - Uncontrolled Name Ahmet Akaya
Tuğrul Sezer
Mehmet Ünlü
Abdullah Benli
Nalan Uygun
 
Summary, etc. SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1) Kronik Eozinofilik Pnömoni (Olgu Sunumu) Ahmet Akaya, Tuğrul Sezer, Mehmet Ünlü, Abdullah Benli, Nalan Uygun Özet Olgumuz (A.S.) 32 yaşında, ev hanımı, kuru öksürük, yan ağrısı, halsizlik şikayetleri ile polikliniğimize müracaat etti. Hasta şikayetlerinin 4 yıldan beri özellikle kış aylarında olduğunu, nonspesiflk antibiyotik ve antiparaziter tedaviler verilmesine rağmen geçmediğini ifade etti. Olguda demir eksikliği anemisi mevcuttu. Periferik kan lokosit sayısı: 23400/mm3, IgE: 4000 IU/ml olarak saptandı. Periferik kan yaymasında % 44 oranında eozinofil hakimiyeti bulundu. PA. Akciğer grafisinde her iki akciğerde orta ve alt zonlarda belirgin, nonsegmental heterojen radyoopasite artımı mevcuttu. Hastaya steroid tedavisi başlandıktan 7 gün sonra klinik ve radyolojik bulgular belirgin olarak geriledi. Olgumuzu solunum sisteminin diğer hastalıklarıyla karışabilmesi, Loffler sendromuna benzemesi fakat ayrı bir hastalık olması ve nadir görülmesi nedeniyle yayınlamayı uygun bulduk. Anahtar Kelimeler: Eozinofili, kronik, pnömoni. Abstract Chronic Eosinophılic Pneumonia (Case Report) The 32 years old, house wife patient applied to our out patient clinic with dry cough. side pain and weakness. She had those complaints for four years, especially in winters. Although she had taken antibiotic and antiparasitic therapies her complaints were still going on. There was iron deficiency anemia in the case. Peripheral blood leukocyte count was 23400/mm3 and % 44 was eosinophil, IgE level was 4000 IU/ml. There was heterogen nonsegmental increasing radioopacity in both lungs. Lesions regressed appearantly in öne weekfollowing steroid treatment. We decided to reopen this case because of it's likeness with Loffler Syndrome but it is a different disease and rarely seen or may confuse with other diseases of the respiratory system. Key Words: Eosinophilia, chronic, pneumonia.
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-21
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/65
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 2, No 1 (1995)
 
Language Note en