Record Details

İlkokul Çocuklarında Asemptomatik Piyüri, Bakteriüri ve Proteinüri

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Authentication Code dc
 
Title Statement İlkokul Çocuklarında Asemptomatik Piyüri, Bakteriüri ve Proteinüri
 
Added Entry - Uncontrolled Name Bahattin Tunç
Mehmet Akdoğan
T.Ahmet Serel
Muzaffer Aydemir
Birdal Yorgancıgil
Veysel Tahan
 
Summary, etc. Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1) İlkokul Çocuklarında Asemptomatik Piyüri, Bakteriüri ve Proteinüri Prevalansı Bahattin Tunç Mehmet Akdoğan T. Ahmet Serel Muzaffer Aydemir Birdal Yorgancıgil Veysel Tahan Özet Isparta ilinde değişik sosyo-ekonomik kesimleri yansıtan 3 ayrı ilkokuldan rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 506 çocuğun % 19,8’inde (100) piyüri tesbit edildi. Piyüri kız çocuklarında daha fazla idi (p0.05). Tüm çocukların 23'ünde (% 4.5) anlamlı bakteriüri tesbit edildi. Bakteriüri bakımından cinsiyetler arasında fark yoktu (p>0.05). Bakteriürili çocuklarda etyolojik ajan olarak en sık (% 78) E. coli'ye rastlandı. Proteinüri prevalansı kız çocuklarında % 9.6, erkek çocuklarında % 7.3 ve tüm çocuklarda % 8.7 olarak tesbit edilmiş olup gruplar arasında istatistiksel olarak önemli fark yoktu. Anahtar Kelimeler: İlkokul çocuğu, asemptomatik piyüri, bakteriüri. Abstract The Prevalence of Asymptomatic Pyuria and Bacteriuria in Primary School Children The prevalence of asymptomatic pyuria and bacteriuria in 506 school children selected at random from different socioeconomic levels in the city of Isparta was determined. The prevalence of asymptomatic pyuria was 19.8 % with predominance in females (23 %) and there was no significant correlation between socioeconomic levels and pyuria. Asymptomatic bacteriuria was found in 4.5 %. of children There was no difference between the incidence of asymptomatic bacteriuria in girls and boys. Escherichia coli is the commonest agent (78 %) in primary school children with significant bacteriuria. The prevalence of proteinuria was 8.7 % and there was no significant difference between sexes and socioeconomic groups. Key Words: Primary school children, asymptomatic pyuria, bacteriuria.
 
Publication, Distribution, Etc. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
2009-01-21
 
Index Term - Genre/Form Peer-reviewed Article
 
Electronic Location and Access application/pdf
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdutfd/article/view/71
 
Data Source Entry SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi; Vol 2, No 1 (1995)
 
Language Note en