Records

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi

View Archive Info

 • » Kas İskelet Tümörleri Tanı ve Tedaviye Genel Bir Bakış
  Hüseyin Yorgancıgil
  Remzi Arif Özerdemoğlu
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Gastrointestinal Karsinoid Tümörler
  Ekmel Tezel
  Mehmet Kürşat Bozkurt
  Neşet Hayri Gökok
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Eritropoietin:Yapısı, Metabolizması ve Etki Mekanizması
  Kağan Üçok
  Bünyamin Kaptanoğlu
  Hakkı Gökbel
  Mansur Tatlı
  Mehmet Kara
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Bilateral Aksesuar Aksiller Meme
  Ekmel Tezel
  M.Kürşat Bozkurt
  Koray Okur
  İlker Polat
  Celal Çerçi
  N.Hayri Gökok
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » İlkokul Çocuklarında Asemptomatik Piyüri, Bakteriüri ve Proteinüri
  Bahattin Tunç
  Mehmet Akdoğan
  T.Ahmet Serel
  Muzaffer Aydemir
  Birdal Yorgancıgil
  Veysel Tahan
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Ani İşitme Kayıpları
  Harun Doğru
  Orhan Gedikli
  Fehmi Döner
  Murat Yarıktaş
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Migrenli Hastalarda Ruhsal Belirti Dağılımı
  Galip Akhan
  Koksal Alptekin
  Talat Bayburtluoğlu
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Serebral Palsi'li Hastalarda Tiroid Fonksiyonları ve Bu Hastalarda...
  Bahattin Tunç
  Namık Delibaş
  Galip Akhan
  veysel Tahan
  Ahmet Rıfat Örmeci
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Kronik Eozinofilik Pnömoni (Olgu Sunumu)
  Ahmet Akaya
  Tuğrul Sezer
  Mehmet Ünlü
  Abdullah Benli
  Nalan Uygun
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı
  Mustafa Balevi
  Erdal Kalkan
  Galip Akhan
  N. Nefî Kara
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Gerçek Stress İnkontinanslı Kadınlarda Preoperatif ve Postoperatif
  T.Ahmet Serel
  Mete Güngör
  Orhan Göğüs
  Hakan Gemalmaz
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Gaita Kültürlerinden İzole Edilen Salmonella ve Shigella Suşlarmın Çeşitli...
  Birdal Yorgancıgil
  Petek Uçkan
  Deniz Tezeren
  Neriman Balaban
  Süheyla Öztürk
  2009-01-21
  View Record | View Original
 • » Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
  Harun Doğru Doğru
  Orhan Gedikli
  Fehmi Döner
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Allerjik Rinit
  Orhan Gedikli
  Harun Doğru
  Fehmi Döner
  Ahmet Akkaya
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının Avantajları
  Ercan Mensiz
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Konut Koşullarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
  Kezban Işık
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Serebral Palsi (İnfantil Serebral Parezi)
  Bahattin Tunç
  Ahmet Rıfat Örmeci
  Hüseyin Yorgancıgil
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Yaşlı Hastalarda Anestezi Hazırlığı
  Ali Dolgun
  Halit Karaca
  Sadettin Çalışkan
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Listeria monocytogenes'in Tanımı, Bulunuşu ve Neden Olduğu Hastalıklar
  Nurten Özçelik
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Enürezis Etimolojisinde Ig E'nin Yeri
  T.Ahmet Serel
  Bahattin Tunç
  Harun Doğru
  Orhan Gedikli
  S.Kağan Doğruer
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması
  Ahmet Akkaya
  Süleyman Kalan
  Mehmet Ünlü
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Sağlıklı Kişilerde Yarıalan Dama Taşı Patterni ile Görsel Uyarılmış...
  Galip Akhan
  Sadettin Çalışkan
  Halit Karaca
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Geç Ortaya Çıkan Travmatik intraserebral Hematomlar
  Mustafa Balevi
  Erdal Kalkan
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Tüberkülozlu Olgularda T Helper Lenfositlerin Araştırılması ve
  Ahmet Akkaya
  Nihat Özyardımcı
  Oktay Gözü
  Ercüment Ege
  2009-01-19
  View Record | View Original
 • » Isparta ve Civarındaki Aktif Tüberkülozla Olgular ve Tüberküloz İlaçlarına Direnç Durumu
  Ahmet Akkaya
  Abdullah Benli
  Mehmet Ünlü
  2009-01-19
  View Record | View Original
1 - 25 of 603 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>